färre drabbades av tbe förra sommaren

stockholm 2014 anmäldes 178 fall av TBE i landet, vilket är en minskning jämfört med de tre föregående åren. Flest smittades i Stockholms län. Ökad vaccinationstäckning och den varma och torra sommaren är antagligen två förklaringar till minskningen, enligt Folkhälsomyndigheten.

Antalet fall av TBE har dock ökat successivt under hela 2000-talet. Sjukdomen är ­vanligast i åldern 40–49 år.