Färre fall med balansträning

STOCKHOLM En ny doktorsavhandling vid Karolinska Institutet har utvärderat effekterna av ett balansträningsprogram för äldre med benskörhet. Slutsatsen är att träningen, med fokus på övningar med delad uppmärksamhet, minskar fallrelaterade besvär, förbättrar gång­hastighet och fysisk funktion hos äldre med benskörhet även långsiktigt. Dessutom förbättrade deltagarna tilltron till sin förmåga, återupptog andra aktiviteter och blev därmed mer aktiva.