Färre gör prov för jägarexamen

STOCKHOLM Förra året skrevs 13 523 teoriprov i landet för att få jägarexamen. Det är en minskning jämfört med 2010 då det skrevs 14 404 prov.

I Stockholm skrevs 1 233 prov och av dessa blev 960 godkända och 273 underkända.

De senaste sex åren har siffrorna för antalet skrivna jägarprov legat förhållandevis stabilt, enligt statistiken från Naturvårdsverket. Det är flest teoriprov som skrivs i Stockholm.