Färre insjuknar i hjärtinfarkt

LÄNET Allt färre drabbas av akut hjärtinfarkt.

År 1990 drabbades 5 306 personer i länet, enligt en rapport från Hjärt- och lungfonden.

På tjugo år har antalet drabbade minskat till 4 708 personer. Under 2010 drabbades 2 822 män och 1 886 kvinnor.

Av dem var det också färre som avled. 1990 dog 2 578 personer i Stockholms län av akut hjärtinfarkt, år 2010 var motsvarande antal 1 372 personer.