Färre lämnar blod i Stockholm

STOCKHOLM Invånarna i länet blir fler men antalet blodgivare har sjunkit med nästan 2,5 procent under första halvåret i år.

Totalt gav 35 020 personer blod under årets första sex månader, jämfört med 35 905 personer under motsvarande period 2012. Det visar statistik från Blodcentralen.

– Bara tre procent av stockholmarna är blodgivare men alla förväntar sig att få blod när det behövs. För att vi ska kunna möta behovet av blod hos en växande befolkning behöver vi utöka blodgivarkåren med 20 000 personer, säger Lottie Furugård, kommunikationsansvarig för Blodcentralen.