Färre utryckningar i länet än i landet

LÄNET Lidingö är den lugnaste kommunen i landet sett till antalet räddningsinsatser per invånare, enligt statistik som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram.

På Lidingö gjorde räddningstjänsten 3,9 insatser per 1 000 invånare. Snittet för riket är 9,8.

Stockholms län är, något överraskande, lugnare än landet i övrigt, med 7,9 insatser per capita. Den största delen av utryckningarna görs på automatlarm.