Fortsatt smutsiga rutor i förarhytter

LÄNET Förra sommaren anmärkte Arbetsmiljöverket på skitiga fönster i tunnel­banevagnarnas förarhytter, och krävde rutiner för rengöring i samtliga tåg i länet. Smutsen gav dålig sikt, vilket kan innebära trafikfara.

Senast den 31 augusti skulle MTR Stockholm AB ha åtgärdat problemet, men vid en senare inspektion konstaterades att kraven inte hade uppfyllts.

Nu yrkar Arbetsmiljöverket att förvaltningsrätten dömer ut ett vite om 50 000 kronor.