Fick felaktigt besked om positivt hiv-test

Stockholm En person fick felaktigt besked om att vara hiv-positiv sedan olika provsvar förväxlats på Karolinska universitetslaboratoriet. Nu har händelsen lex Maria-anmälts. Enligt anmälan hade en analytiker parat ihop fyra av fem testremsor med fel providentitet, något som man ser mycket allvarligt på. Händelsen medförde enligt anmälan stora psykosociala konsekvenser för den drabbade.