Finska turister ska lockas hit

stockholm Finländarna är den största gruppen utländska turister i Stockholm. Men de är inte tillräckligt många, anser Visit Sweden och Stockholm Visitors Board. Problemet är att finländarna gör få övernattningar i Stockholm. Tallinn och S:t Petersburg lockar nämligen också.

De båda turistorganisationerna har nu satt upp en hemsida – tukholma.fi – särskilt riktad mot finländare med kontinuerlig information om vad som händer i Stockholm.

– I stället för kampanjer vill vi erbjuda intressant innehåll varje dag, säger Thomas Brühl, vd för Visit Sweden.