fiskar ger svar om miljögifter

STOCKHOLM Provfiskning och bottenstudier i Mälaren, Stockholms skärgård och ett antal sjöar har gjorts. Proverna ska bland annat ge svar på hur höga halterna av miljögifter och föroreningar är.

– Vi vet sedan tidigare att bottnarna i centrala Stockholm innehåller höga till mycket höga halter av metaller och organiska miljögifter, säger Håkan Johansson, miljöhandläggare på länsstyrelsen.