Min lokala hjälte

Fiskekonsulent anklagas för jäv

Länet En länsfiskekonsulent vid länsstyrelsen har anmälts till justitieombudsmannen för att ha varit jävig i två ärenden.

Sveriges ornitologiska förening, som står bakom anmälan, hävdar bland annat att konsulenten har varit involverad i beslut om att tillåta skyddsjakt på storskarv, samtidigt som personen i fråga själv har deltagit i skyddsjakten.

Bakom ansökningarna om skyddsjakt står länets fiskarförbund som anser att skarven påverkar yrkesfisket negativt.