Fler arbetslösa i Stockholm

STOCKHOLM Intresseorganisationen för Stockholms företagare, Stockholms Handelskammare, varnar för att arbetslösheten stiger och byggandet minskar. Enligt konjunkturindikatorn befinner sig byggkonjunkturen på lika låga nivåer som 2009.

– Stockholms befolkningstillväxt måste hanteras genom ökade statliga investeringar, exempelvis genom att bygga ut tunnelbanan till Nacka och Täby. Regeringen bör också ge en signal om att planeringen av Österleden inleds, säger Johan Treschow, ekonomisk analytiker.