Fler besökte Liljeholmsgallerian Många nöjda med sommarjobbet

SÖDERORT Liljeholmstorgets galleria 2012 visar tvåsiffriga ökningar både när det gäller besökare och omsättning. Försäljningen steg med nästan 15 procent till totalt 1,5 miljard kronor och man hade 9,5 miljoner besökare.

– Det är ingen övertro att räkna med att Liljeholmstorgets galleria passerar tio miljoner besökare 2013, säger Magnus Bergman, affärsområdeschef hos fastighetsägaren Citycon.

SÖDERORT I stadsdelarna i söderort sommarjobbade omkring 1 700 ungdomar mellan 16 och 18 år under 2012. När Stockholms stad gjorde en enkätundersökning och frågade ungdomarna vad de tyckte om sina jobb uppgav över 80 procent att de trivdes med sina arbetsuppgifter. Över 90 procent ansåg sig ha blivit väl omhändertagna. I hela Stockholms stad jobbade 5 000 ungdomar och ungefär hälften svarade på enkäten.