Fler faderskap avgörs i rätten

Stockholm Antalet faderskap som avgörs i domstol har nästan tredubblats de senaste fem åren, uppger Socialstyrelsen i en rapport.

Förra året pågick 75 500 faderskapsutredningar i landet, vilket innebär att 66 procent av de nyfödda barnen berördes av en utredning.

I 83 procent av fallen bekräftade pappan faderskapet. I 615 fall fastställdes faderskapet genom en dom. I Stockholms län bekräftade papporna faderskapet i drygt 13 000 fall och i 166 fall krävdes domstolsbeslut.