Fler får bygga längs stränderna

Länet Antalet beslut om dispens från strandskyddet har ökat med tio procent i länet. Under 2011 beslutade kommunerna om 859 dispenser jämfört med 778 året före.

Värmdö har fattat flest beslut – 340 stycken – vilket också är den högsta siffran i landet. På andra plats i länet placerar sig Norrtälje med 161 stycken, enligt statistik från Naturvårdsverket.

I hela landet fattades drygt 4 110 beslut om dispens från strandskydd, vilket är en liten minskning sedan året innan.