Fler hembesök till nyblivna föräldrar

LÄNET Antalet hembesök till nyblivna föräldrar i Stockholms län ökar. Både förstagångs- och flerbarnsföräldrar får i ökande utsträckning besök av BVC-sjuksköterskor. Alla nyblivna föräldrar erbjuds hembesök inom en månad efter hemkomsten från BB. Syftet är att skapa en bra kontakt med familjen. Fyra av fem valde förra året att ta emot hembesök.

Stockholmsmammorna ammar sina barn i större utsträckning än mammor i övriga landet. 69 procent av barnen ammades helt eller delvis vid 6 månaders ålder.