Fler klagar på vården

Stockholm Fler klagar och har synpunkter och frågor om vården i länet. Det visar statistik från Patientnämnden som registrerade över 6 000 ärenden i fjol. Det är en ökning med 11 procent sedan 2013 och det största antalet hittills.

Patientnämnden ser flera förklaringar, bland annat att befolkningen växer, att fler känner till vad nämnden gör samt kvalitetsbrister inom vården. Patientnämnden är en oberoende instans dit patienter kan vända sig med frågor, synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården samt tandvård.