Min lokala hjälte

Fler kommuner bra för Stockholm

LÄNET Det finns inga egentliga hinder för Gnesta- och Trosaborna i Södermanland att bli Stockholmare. Nu visar en utredning av Björn Sundström, ekonom på Sveriges kommuner och landsting, att ett länsbyte skulle kunna gagna invånarna i Stockholms län.

– Det skulle bli flera som är med och betalar. De har lägre landstingsskatt, säger han.

I sista hand är det regeringen som beslutar om ett eventuellt länsbyte.