Fler litar på vården

Stockholm Stockholmarnas förtroende för vården ökar. Drygt 60 procent har hittills i år stort eller mycket stort förtroende för vården. Det visar nya siffror från landstingens nationella mätning Vårdbarometern.

Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med motsvarande mätning förra året. 6 procent säger att de har litet eller mycket litet förtroende för vården, vilket är färre än i fjol.

I Stockholm ingick 3 900 personer i undersökningen.