Fler med utländsk bakgrund i vården

LÄNET Allt fler av landstingets anställda har utländsk bakgrund. Det senaste året har antalet landstingsanställda ökat med cirka 600 personer. Drygt 400 av dessa var invandrare.

– Vi arbetar aktivt för att ge personer med utländsk läkarutbildning jobb, säger Anna Starbrink (FP), produktions- och personallandstingsråd.

Personer med utländsk läkarutbildning erbjuds provtjänstgöring med lön och handledning.