Fler nämndemän hade begått brott

Fem nämndemän vid förvaltningsrätten i Stockholm har fått lämna sina uppdrag sedan det kommit fram att de var dömda för brott.

En av dem var dömd på 24 punkter.

Lokaltidningen Mitt i avslöjade i slutet av mars att 15 nämndemän fått lämna sina uppdrag vid tingsrätterna i Stockholms län i år – på grund av att de själva är dömda eller misstänkta för brott.

På förvaltningsrätten i Stockholm visade kontrollen av alla nämndemän att fem nyvalda nämndemän var dömda för brott.

En av dessa, en man i 50-årsåldern – förekom under 24 punkter i belastningsregistret. Han är bland annat dömd för brott mot knivlagen, bedrägeri, försök till stöld samt en stor mängd trafikbrott.

Fyra av de fem nämndemän som fått sluta blev invalda den 1 januari 2015 och upptäcktes innan de hann börja tjänstgöra. De begärde själva att bli entledigade efter att domstolen upptäckt deras brottslighet.

Den femte nämndemannen dömdes för misshandel 2012 och har inte tjänstgjort sedan dess. Han blev dock nyvald den 1 januari och sparkades nu från sitt uppdrag.

– Vi har gjort vad vi ska göra när sådana här saker uppdagas, säger Nils Ove Äng, rådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.

Han ser positivt på de nya skärpta reglerna om kontroll av nämndemän som ger domstolarna möjlighet att ta in ett belastningsregisterutdrag för varje nämndeman som blir invald.

– Vi har inte haft de här möjligheterna förut. Det har varit situationer när saker har uppmärksammats på annat sätt, till exempel när journalister ringer och frågar om någon person, men nu har vi möjlighet att kontrollera själva. Jag tycker att det finns fog för det, säger Nils Ove Äng.

På Svea hovrätt har ingen nämndeman fått lämna sitt uppdrag på grund av de nya kontrollerna.