Fler Närpoliser och kvinnliga chefer i kåren

Stockholm I polisens verksamhetsplan för 2014 skriver man att fler poliser ska tillsättas i år, trots att de ekonomiska förutsättningarna är tuffa.

Förslaget är att de flesta av dessa nya poliser ska placeras inom närpolisen, ingripandeverksamheten och för att utreda mängdbrott.

Fler kvinnor i ledande positioner är också en prioriterad fråga. 2013 var 27 procent av cheferna i poliskåren kvinnor.