fler nya platser i vården

stockholm I landstingets framtidsplaner ingår satsningar på att rusta upp nästan alla sjukhus i länet, inte bara de stora akutsjukhusen. Under de närmaste tio åren beräknas 28 miljarder kronor gå till att rusta upp befintliga sjukhus, något som enligt landstinget är den största investeringen man någonsin gjort.

Sammanlagt blir det 500 nya vårdplatser till år 2015 och ytterligare 350 nya vårplatser till 2018.