Fler och snabbare blåbussar i framtiden

Stockholm Landstingets trafikförvaltning menar att en tredjedel av restiden mellan blåbussarnas ändhållplatser kan sparas in.

Restiden ska minskas genom att dra in ett antal hållplatser, tillåta påstigning i alla dörrar och endast låta förarbyten ske vid ändhållplatserna, skriver Dagens Nyheter.

Före sommaren ska SL och landstinget välja ut en stomlinje där försöket ska genomföras.

Kulmen nådd för RS-smittan

STOCKHOLM Antalet smittade av RS-virus fortsätter att öka till nya rekordnivåer, men nu i lägre takt. Under vecka 6 konstaterades 347 personer vara smittade i riket, jämfört med 335 veckan innan.

Motsvarande siffror för Stockholm är 117 (vecka 6) jämfört med 141 (vecka 5), vilket kan tyda på att kurvan redan vänt nedåt i Stockholm.

För barn under ett år kan RS-infektionen bli besvärlig, men för äldre barn och vuxna liknar det mest en vanlig förkylning.