fler ska få bredband via fiber

Stockholm Sex kommuner i länet har antagit mål för hur stor andel av hushållen och företagen som ska ha tillgång till bredband. De är Ekerö, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Värmdö och Österåker. Nio kommuner har en lokal bredbandsstrategi. Det visar Svenska stadsnätsföreningens bredbandsenkät.

Enligt Post- och telestyrelsen hade 74 procent av hushållen i länet tillgång till bredband via fiber i oktober 2014. Nio av tio stadsnät ägs och drivs av kommuner.