Fler svårt sjuka ger mer pengar

Vårdcentraler som har många patienter med svårare sjukdomar kommer att få mer pengar från landstinget från och med nästa år.

Vårdcentraler i områden med patienter som har fler och svårare sjukdomar har fått för lite pengar i förhållande till uppdraget. Nu ändras det.

Hälso- och sjukvårdsnämnden sköt till 150 miljoner kronor under 2012 och i torsdags beslöt de att skjuta till ytterligare totalt 50 miljoner kronor.

Något som ska förbättras är läkemedelsgenomgångar med äldre.

– Det är husläkaren som har det samlade ansvaret för patienten och i det ingår att kontinuerligt se över det totala läkemedelsintaget. Äldre kommer därför att i mycket större utsträckning bli erbjudna läkemedelsgenomgångar, säger Peter Lundqvist, enhetschef vid landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning.

Det handlar också om extra ersättning för att göra demensutredningar, liksom åtgärder vid nyupptäckt ­diabetes.

Andra nyheter är extra ersättning för samarbete med kommunen, psykiatrin och rehabiliteringsenheter. ­Hälsomotiverande samtal om alkohol, rökning, kost och motion hålls redan i dag av distriktssköterskorna.

Nu kommer många fler att kunna få sådana samtal, eftersom vårdcentralerna får extra ersättning även till detta.

Vilka vårdcentraler som får mer pengar nästa år är oklart.

– Det beror helt på vilka insatser de gör, säger Peter Lundqvist.

Hur ska patienterna får reda på att de här extra vårdinsatserna finns?

– Vi kommer bland annat att gå ut med information på Vårdguiden. Det ska vara en allmänt ökad medvetenhet om vad man kan få på vårdcentralen, säger Peter Lundqvist.

Fakta

Det ger pengar

Vårdcentralerna får pengar beroende på:

Antal läkarbesök.

Antal listade patienter.

Patientens ålder – mer betalt för barn och äldre.

Patientens bakgrund.

Källa: STOCKHOLMS

LÄNS LANDSTING