Fler turister ska lockas till skärgården

LÄNET Stockholms skärgård är en av fem destinationer som Tillväxtverket valt ut för att utveckla hållbar turism. Landstinget deltar i projektet med sammanlagt 1,5 miljoner kronor under en treårsperiod.

Flera skärgårdskommuner samt näringsliv och intresseorganisationer deltar i projektet.

Arbetet ska bidra till ökad tillväxt, sysselsättning och en livskraftig skärgård året om. Samtidigt ska det också locka fler besökare.