Min lokala hjälte

Fler ungdomar startar företag

LÄNET Under förra året startade 4,9 procent fler unga i Stockholms län ett eget företag, jämfört med 2010.

Siffrorna avslöjar dock att länets unga inte stod för lika stor ökning som i riket som helhet. I hela landet ökade andelen unga företagare med 15,7 procent.

Antalet branscher hade också blivit fler, från 185 under 2010 till 208 under 2011. Uppgifterna kommer från en sammanställning som gjorts av företaget Visma. I undersökningen ingår åldersgruppen upp till 25 år.