Fler uppmanas bidra till kulturarv

LÄNET Nu kan den som vill söka pengar för att berätta en historia som breddar synen på vårt kulturarv. Länsstyrelsen letar efter förbisedda, dolda och bortvalda platser och människor. Målet är att många fler röster ska höras och att fler platser ska synas.

Inom det landsomfattande projektet Kalejdoskop vill länsstyrelsen starta en diskussion om hur kulturarv skapas, förändras och används. Olika kulturmiljöer rymmer många intressanta berättelser och perspektiv, framhåller de.