Fler utrikes födda blir arbetslösa

LÄNET Hittills i år har antalet öppet arbetslösa ökat och i februari var 950 personer fler arbetslösa än samma månad i fjol. Trots detta har länet fortfarande en relativt låg andel arbetslösa. I slutet av februari var 6,5 procent öppet arbetslösa eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd.

Skillnaderna mellan utrikes- och svenskfödda är stor. Bland utrikesfödda ökade antalet öppet arbetslösa med 1 700 personer, samtidigt som antalet svenskfödda arbetslösa minskade.