Fler vill få hjälp med sina levnadsvanor

LÄNET Invånarna har blivit mer positiva till att få frågor om levnadsvanor när de besöker vården. 84 procent vill ha frågor om till exempel kost, alkohol, rökning och motion, enligt undersökningen Vårdbarometern som sammanställts av organisationen Sveriges kommuner och landsting.

Totalt tillfrågades 7 800 länsinvånare om olika frågor som gällde vården. Sedan en tid tillbaka kan patienter till exempel få motion på recept.