Flera tivolin har inte kontrollerats

LÄNET Sommar är högsäsong för karuseller och kring­resande tivolin.

Men efter flera allvarliga olyckor de senaste åren har Rikspolisstyrelsen skärpt säkerhetsföreskrifterna för tivolin.

Bland annat ställs högre krav på utbildning och erfarenhet hos personalen och dessutom ska en fördjupad besiktning utföras vart femte år.

Men alla tivolin har inte hunnit kontrolleras.

Rikspolisstyrelsen förlänger tidsfristen för kontroll och hänvisar till brist på inspektörer.