Flest brott anmäls i Stockholms stad

LÄNET Brottsligheten är hög i alla storstadsområden och flest brott anmäls i Stockholms län.

Det visar en kartläggning som Brå Brottsförebyggande rådet, har gjort. Under 2011 anmäldes ungefär 20 100 brott per 100 000 invånare i Stockholm.

I Göteborg uppger flest att de är utsatta för misshandel och i Malmö finns den högsta andelen invånare som lever i social och ekonomisk utsatthet.

Det finns mindre organiserad brottslighet i Stockholm och Göteborg än i Malmö, enligt Brå.