Flest skolkar i Stockholms län

Stockholm Nästan en tiondel av länets gymnasieelever fick sitt studiebidrag indraget på grund av skolk under förra läsåret, enligt färska siffror från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Det är flest skolkare i Sverige, och en rekordhög nivå historiskt sett. Men det finns stora skillnader inom länet. I Tyresö kommun, som har flest skolkande elever, blev 21 procent av med studie­bidraget, medan Ekerö och Nykvarn inte hade några elever som fick bidraget indraget.

63 procent av skolkarna är pojkar, 37 procent är flickor.

Friskolor har en högre andel skolkare än de kommunala skolorna, enligt CSN.