För få söker hörselhjälp

stockholm Allt fler hör dåligt, men många drar sig för att söka hjälp. Endast 31 procent har sökt hjälp för detta, visar en undersökning gjord av Novus.

I turnén ”Sverigeresan för bättre hörsel 2013” gör hörselkedjorna Audionomerna Sweden, Avesina Hörsel och Hörsam, i samarbete med tillverkaren av hörapparater, Oticon, en drive för att visa viken hjälp som finns att få.

Den mobila kliniken finns vid Lindhagenhuset på onsdag och Liljeholmstorget på torsdag.