Företag får garanti för exportvaror

spånga Ett medicinföretag i Lunda industriområde har fått en garantiutfästelse från statliga Exportkreditgarantinämnden. Nämnden lovar att täcka en eventuell förlust i en affär om företaget inte skulle få betalt av köparen. Affären rör försäljning av hematologiska instrument till en köpare i Nigeria. Garantin rör en delleverans och täcker en förlust om 1 559 amerikanska dollar.

Syftet med exportkreditgarantin är att främja export och befria exportören från en del av risken.

Garantin omfattar politiska och kommersiella händelser.

stockholm Det har tagit 135 ­arkitekter 600 000 ­timmar att rita Nya Karolinska i Solna. Nu har de sista ­ritningarna lämnats in. Fastigheten ska lysa om vintern, där syns färgkodade golv och konst för 118 miljoner kronor. Om drygt ett år öppnar det för patienter. Det högteknologiska universitetssjukhuset beräknas vara helt klart år 2018 och är ett av Europas största byggprojekt.

Byggkostnaden är 14,8 miljarder kronor.

nu är Sista ritningen på nya karolinska inlämnad