Först med ny fosterdiagnostik

Stockholm Landstinget i Stockholm är först i landet med att godkänna NIPT, en ny typ av fosterdiagnostik som kan ersätta fostervattens- och moderkaksprov. Metoden anses skonsammare och gör att obehaget för kvinnor minskar.

– Alla kvinnor i länet ska även fortsättningsvis erbjudas KUB-test. Först när KUB-testet visar en indikation går man vidare med NIPT-test, säger sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP).