Fortsatt tvist om villkor för buller

STOCKHOLM Naturvårdsverket fortsätter att göra tummen ner för bullervillkor och dagvattenrening i Värtahamnen och Frihamnen som Stockholms hamnar föreslagit. Det gör verket klart i ett slutligt yttrande inför förhandlingen i Mark- och miljödomstolen.

Det aktuella bullret kommer främst från containerhanteringen och tågtrafiken och verket anser att de föreslagna gränsvärdena är onödigt generösa.

Naturvårdsverket anser dessutom att dagvattenfrågan är otillräckligt utredd. Huvudförhandlingen kommer att äga rum i Mark- och miljööverdomstolen den 18 februari.