Bytesmark ska ge fler naturreservat

LÄNET Det finns värdefull natur som saknar skydd. Nu har Naturvårdsverket och företaget Ersättningsmark i Sverige AB beslutat att staten ska köpa in 100 000 hektar produktiv skogsmark runtom i landet. Tanken är att staten ska använda marken för att byta in värdefull skogsmark som sedan kan ­göras om till naturreservat.

Naturvårdsverket utreder nu effekterna för de olika länen, bland annat Stockholms län.