Fri entré införs på museer

Stockholm Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att införa fri entré till vissa statliga museer. Förslaget kostar 80 miljoner. Tanken är att underlätta för nya grupper att besöka museerna.

Berörda museer är bland andra: Armé­museum, Etnografiska museet, Hallwylska museet, Historiska museet, Kungliga myntkabinettet, Livrustkammaren, Medelhavsmuseet, Moderna museet i Stockholm och Malmö, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott samt Statens centrum för arkitektur och design.