Fritt fram för firande studenter

SÖDERMALM Studentflak kommer inte heller i år att få åka i citykärnan, det har trafikkontoret beslutat i samarbete med polisen. På Södermalm är det däremot fritt fram.

Men Åsa Lindgren på trafikkontoret tycker inte Södermalmsborna ska oroa sig för trafikstockningar.

– Vi fick inte in särskilt mycket klagomål i fjol och vi uppfattade det som att det flöt på bra på Södermalm och man använde de rekommendera huvudstråken, säger hon.

Totalt innebar förbudet att det blev färre flak i innestan än det brukar vara.