Gäddan ska få lättare att leka

Gädda och abborre har blivit sällsynta i länets vatten.

– De hindras att vandra till sina lekplatser, säger Joel Norlin, Sportfiskarna.

Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, har fått statligt stöd för att öka bestånden. I stor utsträckning handlar det om att ta bort hinder som stänger fisken inne.

– Gäddan vandrar ungefär som en lax. Men felaktigt monterade vägtrummor och torrlagda våtmarker är sådant som gör att den inte kan vandra så som den behöver för att kunna leka, ­säger Joel Norlin.

Om en vägtrumma ligger för högt upp kan gäddan inte ta sig upp, är trumman för trång blir gäddan utestängd. Det sviktande ­beståndet av gäddor och abborrar hänger också ihop med att våtmarker försvunnit, enligt Sportfiskarna.

– Vi har gjort undersökningar längs östkusten. Bara några få procent av våtmarkerna kan anses vara opåverkade, säger Joel Norlin.

För att restaurera en del av dessa våtmarker har förbundet nu fått 3 567 000 kronor från Havs- och vattenmyndigheten. Det krävs dock att markägaren ger tillstånd.

– Men oftast är de positiva när de ser att de själva kan få mycket mer fiske, ­säger Joel Norlin.

Våtmarker och översvämmade ängar är ideala uppväxtmiljöer för gädda och abborre. I Botkyrka, där en våtmark restaurerats, hittades nyligen en mängd gädd­yngel.

– De var åtta centimeter långa. Så mycket hade de vuxit på en månad, säger Joel Norlin.

Enligt forskare på Linnéuniversitetet i Kalmar återvänder gäddan och abborren år efter år till sina hemmavatten för att leka. Därifrån vandrar sedan ynglen till andra vatten, även till Östersjön.

Fakta

Lekplatser

Exempel på lekplatser för gädda och abborre som håller på att restaureras:

Rönningebäcken, Täby.

Noraträsk, Danderyd.

Kvarnsjöbäcken, Öster­åker.

Koviksmossen, Värmdö.

Öringebäcken, Nacka.

Källa: SPORTFISKARNA