Gamla mynt funna i fönster

stockholm När två stenhuggare nyligen höll på att jobba med fasadrestaureringen av Stockholms slott gjorde de en spännande upptäckt. Insmugna i tegelresterna under en fönsterkarm hittade stenhuggarna elva gamla mynt. Det äldsta myntet var från 1802.

– Det är jätteroligt när man överraskas på det här sättet. Ett fynd av det här slaget sätter fart på fantasin. Vem har lagt mynten här? säger Lotta Günther vid Statens fastighetsverk.

Rummet fungerade under denna tid som arrest för soldater. Mynten är i koppar, präglade i Dalarna under Gustav IV Adolfs tid och enligt Statens fastighetsverk kommer metallen från Falu gruva.

Fakta

Foto: Statens fastighetsverk