(rubrik saknas)

Fakta

Gammal tradition

Savtappning är en gammal svensk tradition som blev vanlig under 1700 och 1800-talet.

Den fungerade som vitamintillskott under vårvintern, även för boskapen.

Kort skördetid gör att priset på björksav är högt i vissa länder

källa: wikipedia