gemensam it-lösning för vården

Stockholm Landstinget i Stockholm går samman med kollegorna Västra Götalandsregionen och Region Skåne för att ta fram en gemensam lösning för vårdens it-hantering.

– Den svenska sjukvården är i akut behov av en modern informationsmiljö som möjliggör nya, effektiva och användarvänliga it-stöd. Vi i de tre största landstingen tar nu på oss ansvaret att utveckla en gemensam lösning som kan bli till stor nytta för alla patienter i hela Sverige, säger innovationslandstings-rådet Daniel Forslund (FP).