gömde sig – slipper fängelse

Stockholm En kvinna i 50-årsåldern från Stockholm dömdes i Södertörns tingsrätt i slutet av 2008 till en månads fängelse för olovlig körning.

Nu slipper hon avtjäna straffet eftersom hon lyckats hålla sig undan så länge att verkställigheten preskriberats, meddelar Kriminalvården.

En dom måste verkställas inom fem år från det att den vunnit laga kraft.