Gonorré ökar bland kvinnor

LÄNET Av de 568 fall av gonorré som rapporterades till Smittskyddsinstitutet under 2011 var 185 kvinnor. För kvinnornas del var detta en ökning med hela 89 procent jämfört med året innan.

Trenden är likadan i de andra storstadslänen –antalet gonorréfall bland unga kvinnor ökar.

I hela landet är gonorré fortfarande dubbelt så vanligt bland män som bland kvinnor. Stockholms län stod för 60 procent av alla fall av gonorré.