gör miljön bättre för en miljon

STOCKHOLM Länsstyrelsen utlyser en miljon kronor i projektstöd för att underlätta arbetet med att minska länets klimatpåverkan. Exempelvis kan kommuner, föreningar och organisationer i regionen söka stöd, däremot inte enskilda företag. Pengarna ska bidra till arbetet med att förverkliga Sveriges politik för energiomställning och minskad klimatpåverkan.