Göteborgare bor gärna i Stockholmsområdet

Stockholm Nästan var fjärde person i Stockholms län är inflyttad från ett annat län. Allra störst är inflyttningen från Västra Götaland följt av Skåne och Uppsala län. De som är minst benägna att flytta till huvudstaden är hallänningarna, visar siffror från länsstrelsen.

Ser man däremot till antalet personer i förhållande till länets befolkningsstorlek är det Gotland som toppar inflyttningen.