Handbok för klimatförändringar

LÄNET En handbok från länsstyrelsen ska hjälpa länets kommuner att hantera klimatförändringarna, till exempel vid byggfrågor. Vattennivåerna kommer att stiga och det innebär att det inte kan byggas för nära Mälaren, Saltsjön och andra vatten.

Länsstyrelsen framhåller att samhället måste anpassas för att klara högre vattennivåer, temperaturer och mer nederbörd.